chứng kiến nhiều thay đổi ở bản thân kể từ khi ra nước ngoài sống.

Về vn à? chịu k nổi cái giống ấy

đúng là có nhiều người yêu nước thiệt nhưng tiếc là ra nước ngoài thì mấy người đó chả là gì. đã vậy còn mọi rợ, bị khinh khi, kỳ thị, dốt tiếng anh nữa. đúng là bò chơi với bò, heo chơi với heo.

nếu mọi việc thuận lợi thì sẽ đổi  quốc tịch trong vòng 2 năm nữa, và đó sẽ là 1 bước tiến lớn quan trọng trong kế hoạch cuả mình

nhờ chuyện tình cảm không thuận lợi ở vn nên mình mới có dc ngày hôm nay. Các người sẽ gặp quả báo cho những gì các người làm. Cái gì cũng có giá của nó. Cám ơn các người vì đã dạy tôi nhiều bài học, kinh nghiệm thiết yếu. 

 

Và các người nên biết các người chả là cái thá gì so với đàn ông ở đây

Tự nhận thấy chưa bao giờ là mẫu phụ nữ gia đình. với tôi sự nghiệp là tất cả. Và vì tôi phải tự lập, tự làm nên tất cả, nên đừng nghĩ tới chuyện lợi dụng tôi dù chỉ 1 đồng.

 

 

Advertisements